Miljoenenjacht en statistieken

Bij het spel achter de desk nemen 5 kandidaten plaats... tsja, achter de desk dus. Vervolgens krijgen ze in 3 speelronden van 90 seconden een reeks kennisvragen gesteld. Degene die als eerste op de knop drukt, mag het antwoord geven. Is het antwoord juist, dan wisselt de kandidaat van plaats met de tegenstander aan zijn of haar rechterhand. Is het antwoord onjuist, dan moet de kandidaat juist van plaats ruilen met de linker buurman of -vrouw. Wie na 90 minuten op de achterste plaats staat, valt af. Na drie speelronden zijn er dus twee spelers over die de halve finale mogen spelen.

Wat is wijsheid?

Om te bepalen hoe je dit spel het beste kunt spelen, heb ik een drietal tabellen gemaakt: per speelronde een. Ik ga er even vanuit dat desk 1 de beste desk is; desk 5 (en in latere speelrondes desk 4 en 3) is de desk die aan het eind van de ronde afvalt. De tabellen zijn eigenlijk matrices met drie variabelen:

In de tabel zelf staat vervolgens ingevuld naar welke desk ik moet verplaatsen.

Speelronde 1

Mijn desk
DeskAntwoord 12345
1goed 12345
1fout 21345
2goed 21345
2fout 13245
3goed 13245
3fout 12435
4goed 12435
4fout 12354
5goed 12354
5fout 12345

Laten we in deze tabel eens kijken naar desk 1. Als je aan desk 1 op de knop drukt, heb je 50% kans dat je naar desk 2 moet. Niet op de knop drukken betekent 12,5% kans dat je naar desk 2 moet. Oftewel, je kans op overleving is groter als je geen actie onderneemt.

Sta je daarentegen aan desk 5, dan is deze kansverhouding precies andersom: drukken op de knop betekent 50% kans dat je positie verbetert, bij niet drukken is deze kans slechts 12,5%.

Voor de tussenliggende desks zijn de percentages als volgt: drukken = 50% kans op verbetering, 50% kans op verslechtering van je positie; niet drukken = 12,5% kans op verbetering, 12,5% kans op verslechtering en 75% kans op geen verandering.

Dat zou dus betekenen dat, tenzij je achter de laatste desk staat, het altijd beter is om geen antwoord te geven.

Echter... dit voorbeeld gaat in praktijk niet helemaal op natuurlijk. We gaan er in het voorbeeld namelijk vanuit dat kandidaten willekeurig op de knop drukken, waarbij de kandidaten 50% kans hebben om het antwoord op de vraag goed of fout te beantwoorden. In praktijk zal een kandidaat alleen op de knop drukken als deze het juiste antwoord denkt te weten. Daarom moeten de resultaten eigenlijk gewogen worden, bijvoorbeeld dat 90% van de gegeven antwoorden goed is.

Ik zal de bijbehorende tabellen van speelronde 2 en 3 hieronder nog even laten zien, om vervolgens een speltactiek te geven die volledig tegen mijn theorie hierboven in gaat.

Speelronde 2

Mijn desk
DeskAntwoord 1234
1goed 1234
1fout 2134
2goed 2134
2fout 1324
3goed 1324
3fout 1243
4goed 1243
4fout 1234

Speelronde 3

Mijn desk
DeskAntwoord 123
1goed 123
1fout 213
2goed 213
2fout 132
3goed 132
3fout 123

De speltactiek

In het voorbeeld hierboven gaf ik aan dat je alleen op de knop moet drukken als je achter de laatste desk staat. Vergeet dat ik dat gezegd heb. Voor de volgende speltactiek is het noodzakelijk dat je achter een van de eerste twee desks staat, dus de desks die toegang geven tot de halve finale.

Om een plek te garanderen in de halve finale, moeten desk 1 en 2 samenspannen. Deze kandidaten moeten afspreken dat degene die aan desk 1 staat, altijd op de knop drukt om antwoord te geven. Is het antwoord juist, blijft de kandidaat aan desk 1 staan. Is het antwoord onjuist, zullen desk 1 en 2 stuivertje wisselen. De kandidaat die nu naar desk 1 is verplaatst, zal nu altijd op de knop drukken. Op deze manier blijven desk 1 en 2 altijd bemand door dezelfde twee kandidaten en maken desk 3, 4 en 5 geen enkele kans.

terug naar boven